Tôi muốn có chỉ dẫn rằng các số đã được đặt vào tất cả 9 ô trong câu đố.

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.