ฉันอยากจะมีสิ่งชี้บอกสักอย่างว่าตัวเลขเหล่านั้นถูกเติมในเซลล์ทั้ง 9 เซลล์ในปริศนาแล้ว

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น